Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá na 12 měsíců:

Dospělí 180,- Kč
Děti do 15 let 80,- Kč

Děti předškolní

Zkrácený registrační poplatek na 3 měsíce pro čtenáře od 6 let

zdarma

100,- KčII.Sankční poplatky


1.Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:
manipulační poplatek 20,- Kč
 
 
   
   
   

2.Zpozdné
 
připomínka zaslaná e-mailem 5 dní před
vypršením lhůty
 zdarma
připomínka zaslaná SMS v den vypršení lhůty  zdarma
za 1 knihovní jednotku a 1 den  1,- Kč
za dokument půjčený prostřednictvím MVS
a 1 den
 5,- Kč
Předžalobní výzva  120,- Kč

Smluvní pokuta za podání žaloby                                 2000,- Kč 


3.Náhrada všeobecných škod
Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991,442, odst.2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.Při poškození, zničení nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

a) uvedení do původního stavu (opatřit neporušený výtisk téhož díla ve stejném vydání v přiměřené vazbě)
b) pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady čtenáře)
c) výjimečně dodání jiného díla – o vhodnosti náhrady rozhoduje vedoucí knihovny
d) finanční náhrada
Při všech náhradách je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části (např.ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla). Při náhradách stanovených v bodech c), d), je čtenář povinen zaplatit ještě manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za jedno dílo (rozumí se l knihu) a 20,- Kč za jeden časopis - za úkony spojené s likvidací škody.
Za škody způsobené na ostatním majetku městské knihovny odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.
Poškození obalu-knihy, periodika,CD,MG,čárového kódu 10,- Kč.III. Služby za úhradu


1. Výpůjčky AV-média

(výpůjční doba 4 týdny)
CD, MP3 zdarma
   
   

2. Reprografické služby
Za jednotlivé druhy kopií účtuje knihovna následující poplatky:
1 strana A4 3,- Kč
1 oboustranná A4 6,- Kč
   

3. Další služby
Za jednorázovou absenční výpůjčku (1 kniha) 30,- Kč
Za MVS vyžádanou čtenářem MěK se vybírá poplatek (odeslání žádanky,administrativní úkony, poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty
Za MVS vyžádanou jinou knihovnou - 1 zásilka do 3 ks dokumentů (administrativní úkony a poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty

4.Internet
30 minut/osoba/den zdarma
každá další započatá minuta 1,- Kč

Tiskové výstupy:
Černobílý tiskA4 3,- Kč
   
   


Platné od 31. prosince 2023

 

Bc. Petra Příhodová
vedoucí Městské knihovny

   

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  08:00 - 18:00
Úterý  07:00 - 15:00
Středa  08:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 08:00 - 17:00

 

 

Oddělení pro děti

Pondělí  12:00 - 17:00
Úterý  13:00 - 17:00
Středa  08:00 - 12:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362